cze 082006
 

8 czerwca 2006 r. podczas dziewięćdziesiątego pierwszego wernisażu w Galeryjce „Olimpijce” wręczono kolejną – dziewiątą już – „Złotą Ramkę”.

PROTOKÓŁ
przyznający ZŁOTĄ RAMKĘ GaleryjKi „OlimpijKi”
z okazji dziewiątych urodzin tejże

Ryszardowi SĄSIADKOWI
za wytrwałe i skuteczne
przewodzenie łódzkim fotoprzyrodnikom
na ścieżkach regionalnych, krajowych i zagranicznych
podczas pierwszego dziesięciolecia
Okręgu Łódzkiego ZPFP

Łódź, 8 czerwca 2006 r.
KK-pituła ZŁOTYCH RAMEK GaleryjKi „OlimpijKi”

Autor wystawy „W łabędzim światku” – Ryszard Sąsiadek (z lewej) otrzymuje Złotą Ramkę Galeryjki za rok 2006