gru 092010
 

9 grudnia 2010 r. podczas sto trzydziestego dziewiątego wernisażu
w Galeryjce „Olimpijce” wręczono kolejną – trzynastą już – „Złotą Ramkę”.

PROTOKÓŁ
przyznający ZŁOTĄ RAMKĘ GaleryjKi „OlimpijKi”
z okazji trzynastych urodzin tejże

Markowi TRZECIAKOWI
za niewyczerpaną energię
i chęć popularyzacji fotografii,
kierowanie Galerią Zarzewską,
a zwłaszcza za wytrwałość
w podejmowaniu licznych działań
fotoedukacyjnych.

Łódź, 9 grudnia 2010 r.
KK-pituła ZŁOTYCH RAMEK GaleryjKi „OlimpijKi”

Autor wystawy „Utkane z błękitu” - Marek Trzeciak pokazuje Złotą Ramkę Galeryjki za rok 2010 otrzymaną podczas wernisażu (fot. K. Sawiuk)Autor wystawy „Utkane z błękitu” – Marek Trzeciak pokazuje Złotą Ramkę Galeryjki za rok 2010 otrzymaną podczas wernisażu (fot. K. Sawiuk)