cze 162018
 

14 czerwca 2018 roku podczas sto dziewięćdziesiątego trzeciego wernisażu w Galeryjce „Olimpijce”
wręczono kolejną „Złotą Ramkę”.

PROTOKÓŁ

przyznający ZŁOTĄ RAMKĘ GaleryjKi „OlimpijKi”

z okazji dwudziestych pierwszych urodzin tejże

Robertowi Tarczyńskiemu za długofalową i efektywną akcję rozkrzewiania formatu kwadratowego oraz praktyczne rozbudzanie zainteresowania cyjanotypią.

KK-pituła ZŁOTYCH RAMEK GaleryjKi „OlimpijKi”

Łódź, 14 czerwca 2018 r.